Przedszkole Parafii Miłosierdzia Bożego w Krakowie

Dzień zabawek w przedszkolu o czym pamiętać powinni Rodzice i jakie wybierać zabawki

Po co jest dzień zabawek?

 

    Dzień zabawek jest okazją do przyniesienia przez dziecko swojego ulubionego misia, lalki, samochodu lub innej zabawki do przedszkola. Dobrze zaplanowany może przynieść niewymierne korzyści. Przede wszystkim przedszkolak uczy się odpowiedzialności za swoje rzeczy, nabywa umiejętności społeczne. Dostrzega że potrzeby innych  są również ważne. Uczy się współpracy, dzielenia i porozumiewania z innymi. Ważną umiejętnością jest prawo do sprzeciwu i podkreślania własnego ,,ja” czyli budowanie swojej osobowości.

Podczas dnia zabawek dziecko ma możliwość decydowania o sobie. Samo ustala komu pozwoli się  pobawić, a komu nie. Jest ,,szefem” swojej zabawki. Równocześnie przedszkolak dostrzega, że inni też mają swoje zabawki o których decydują, zatem aby pobawić się zabawką kolegi należy znaleźć sposób jak zaspokoić tę potrzebę. Z czasem dziecko dostrzega, że jeżeli podzieli się, to inni zrobią podobnie. Jednocześnie zauważa możliwość odmowy ponieważ to on jest właścicielem i dysponentem zabawki, to pierwszy krok do poznawania asertywności. Dzień zabawek jest korzystny do budowania obrazu własnego ,,ja”, uczy negocjowania, radzenia sobie z trudnymi emocjami, samodzielnego podejmowania decyzji obrony swojej własności, czy dochodzenia do kompromisu.

Jak pomóc dziecku wybrać zabawkę którą zabierze do przedszkola- wskazówki dla Rodziców.

 

- wybierz kilka  zabawek z  których dziecko wybierze tę jedna do przedszkola (młodsze dzieci  pula  do 3 zabawek do wyboru);

- zabawki nie powinny być drogie, złożone z wielu elementów, elektroniczne, niebezpieczne, zawierające małe elementy;

-zabawkę w przedszkolu łatwo uszkodzić, zniszczyć czy zgubić dlatego Czy jesteś gotowy na jej utratę?

-dziecko nie ponosi odpowiedzialności za zabawkę ponieważ jest jeszcze niedojrzałe, może się wiec zdarzyć że ją zgubi lub zepsuje, nie ma wpływu również na zachowanie innych dzieci;

-stwierdzenie ,,Jeżeli zgubi lub zniszczy to się nauczy” tak nie działa, ponieważ przedszkolak skupia się na danym momencie w zabawie i nie potrafi jeszcze w pełni przewidzieć konsekwencji działania.

-proces uczenia się odpowiedzialności za swoje rzeczy jest długotrwały i zawsze związany z przeżywanie trudnych emocji.

-wybór dziecka może spotkać się z krytyką  kolegów np. ulubiona gumowa kaczuszka, grzechotka może być najlepszym przyjacielem ale inne przedszkolaki mogą uznać go za dzidziusia, to trudne doświadczenie.

Dzień zabawek w przedszkolu jest ważnym momentem przynoszącym potencjalne korzyści  w  rozwoju kompetencji emocjonalnych i społecznych przedszkolaków.

                                                            opracowała Elżbieta Banach na podstawie czasopisma

Wychowanie w Przedszkolu II, 2015(4)

© 2024 przedszkoleparafialne188.pl