Przedszkole Parafii Miłosierdzia Bożego w Krakowie

Aktualności

Ogłoszenie o Teatrze Ludowym

zaproszenie na dzień otwarty

UCHWAŁA NR CXIII/ 3053/23 RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 28 czerwca 2023roku.

Dotycząca wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

Opłata za każdą godzinę korzystania przez dziecko z nauczania, wychowania i opieki o których mowa w ust.1 pkt wynosi 1,30 zł.

Dla dzieci z rodzin objętych Programem pod nazwą ,,Krakowska Karta 3+ ‘’, opłata wynosi 0.57 zł.
Dzieci z rodzin objętych programem Krakowska Rodzina ‘’N’’ opłata 0,57 zł.
Dla dzieci 6-letnich realizujących w danym roku szkolnym obowiązek rocznego przygotowania szkolnego 0 zł.

 
© 2024 przedszkoleparafialne188.pl