Przedszkole Parafii Miłosierdzia Bożego w Krakowie

Opłaty

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu:

Opłatę za pobyt w przedszkolu reguluje Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw RP Warszawa, dnia 18 lipca 2013r., Poz. 827).

Wysokość opłaty za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin wynosi 1,30zł.

Stawka żywieniowa 12,00 zł za każdy dzień (śniadanie, drugie śniadanie-owoc, obiad, podwieczorek).

Dzieci również otrzymują (w ramach opłat za żywienie) upominki z okazji św. Mikołaja, Wigilii, Wielkanocy i Dnia Dziecka.


Opłata miesięczna pobierana będzie z góry w terminie do 10-go każdego miesiąca.

© 2024 przedszkoleparafialne188.pl