Przedszkole Parafii Miłosierdzia Bożego w Krakowie

Plan dnia

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Parafialnym Nr 188

6.00–8.00 - Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi na bliskie im tematy. Zabawy samodzielne – tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę w poczuciu bezpieczeństwa. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy integrujące grupę.

8.00 – 8.15 - Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe
w łazience. Modlitwa poranna.

Śniadanie:

godz. 8:15, gr. I i II
godz. 8:40, gr. III
- przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami. Po śniadaniu czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

9.00–11.45 - Zajęcia edukacyjno-wychowawcze z całą grupą. Organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci. Katecheza. Zabawy z językiem nowożytnym. Zajęcia muzyczno-rytmiczne. Zabawy podejmowane z własnej inicjatywy, pobyt na świeżym powietrzu. Imprezy okolicznościowe.

10.00–10.15 - II śniadanie. Przygotowanie do drugiego śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Drugie śniadanie.

11.15–11.30 - Przygotowanie do obiadu - czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience, modlitwa przed posiłkiem.

Obiad:

godz. 11:30, gr. I i II
godz. 12.00, gr. III
Ćwiczenia umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami. Pogadanka na temat zdrowego sposobu odżywiania się. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie. Po posiłku czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

12.00 – 13.45 – Relaks – Gr. I - Odpoczynek poobiedni przy muzyce relaksacyjnej, słuchaniu bajek czytanych przez nauczyciela lub słuchowiskach dla dzieci.

12.00 – 13.00 – Relaks – Gr. II i III – Relaksacja. Krótki odpoczynek poobiedni przy muzyce relaksacyjnej, słuchaniu bajek czytanych przez nauczyciela lub słuchowiskach dla dzieci.
13.00 – 14.20 - Zabawy integracyjne - samodzielna zabawa z rówieśnikami – podejmowanie różnorodnych form działania przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca indywidualna z dziećmi o charakterze wyrównawczo- stymulującym oraz praca dzieckiem zdolnym, dostosowanie zadań do możliwości dzieci. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych.

14.00– 14.15 – Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne i samoobsługowe, modlitwa przed posiłkiem. Kultura spożywania posiłków.

Podwieczorek:

godz. 14.00, gr. I i II
godz. 14.20, gr. III

14:50 do 17:00 - Indywidualne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy rytmiczne, zabawy ze śpiewem. Gry planszowe, konstrukcyjne, plastyczno-techniczne. Pobyt na świeżym powietrzu. Zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci. Prace porządkowe. Praca wyrównawcza. Rozchodzenie się dzieci.

© 2024 przedszkoleparafialne188.pl