Przedszkole Parafii Miłosierdzia Bożego w Krakowie

Zamierzenia

Czego uczymy się w czerwcu w grupie Biedronek?

Międzynarodowy Dzień Dziecka

Muzyka wokół nas

Czym podróżujemy
Wakacje

Umiejętności dzieci:

-wypowiada się na dany temat

-wie skąd pochodzą dzieci i rozpoznaje ich stroje

-jest tolerancyjne wobec odmienności

-jest sprawne ruchowo                    

-prawidłowo wykonuje zadania ruchowe
-określa i nazywa  emocje

-samodzielnie przygotowuje masę papierową

-projektuje i wykonuje swoją pracę

-nazywa poszczególne instrumenty perkusyjne

-wyjaśni pojęcia: dyrygent batuta, orkiestra

-zna i nazywa znaki muzyczne

-ma poczucie rytmu, wyklaskuje określone rytmy

-słucha uważnie utworów muzyki klasycznej

-improwizuje ruchowo do muzyki klasycznej

-tworzy pracę plastyczną zainspirowane muzyką

-rozpoznaje i nazywa instrumenty perkusyjne

-tworzy muzykę grając na instrumentach

-wymieni pojazdy , którymi można podróżować

-zna i wymieni środki transportu lądowego, powietrznego i wodnego

-zna pojęcie środki lokomocji

-precyzyjnie składa papier tworząc łódkę

-postępuje wg instrukcji nauczyciela

wymieni pory roku począwszy od „lata”

-rozpoznaje przedmioty i kategoryzuje (ciepłe - zimne)

wypowiada się nt. cech charakterystycznych lata

-prawidłowo przelicza liczebnikami głównymi

-nazywa regiony Polski

-zna ciekawe miejsca na odpoczynek

-maluje farbami na podany temat

© 2024 przedszkoleparafialne188.pl