Przedszkole Parafii Miłosierdzia Bożego w Krakowie

Zamierzenia

Czego uczymy się w maju w grupie ,,Biedronek”?

Tydzień 36: Jestem Polakiem i Europejczykiem
Tydzień 37: Na majowej łące
Tydzień 38:
Gdzie pracują rodzice
Tydzień 39:
Kocham Mamę i Tatę

Umiejętności dziecka:

-rozpozna flagę Polski

-zna symbole narodowe

-zachowuje właściwą postawę podczas słuchania hymnu Polski

-samodzielnie wykonuje godło Polski

-dzieli się spostrzeżeniami z obserwacji przyrodniczych

-koloruje wybrane obrazki miast Polski

-wskazuje właściwy obrazek po opisie słownym

-rozpozna hymn Unii

-dopasowuje kraj do flagi

-śpiewa fragmenty hymnu

-samodzielnie wykonuje pracę

-jest spostrzegawcze

-interesuje się krajami europejskimi

-buduje z klocków

-podaje właściwe wyniki dodawania i odejmowania

-segreguje wg wielkości

-sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne

-bawi się przy znanej piosence

-stosuje zwroty grzecznościowe

-mówi fragmenty wiersza z pamięci

-rozpozna postać F. Chopina

-rysuje kredkami na określony temat

-wykonuje ćwiczenia ruchowe

-odkodowuje obrazek

-samodzielnie projektuje i konstruuje

-słucha uważnie utworów muzyki poważnej

-wyjaśni znaczenie słowa „stolica’

-rozpozna i nazwie ważne miejsca i zabytki Warszawy

-utrzymuje prawidłową postawę

-śpiewa i tańczy krakowiaczka

-odkłada zabawki na miejsce

-dorysowuje elementy swojego rysunku do koła

-rozpoznaje i nazywa poszczególnych mieszkańców łąki

-wykonuje masażyk

-wymienia przedmioty określonego koloru

-wypowiada się nt. zwyczajów i życia pszczół

-bierze aktywny udział w zabawach z opowieści

-słucha wiersza o owadach

-segreguje owady

-wymieni nazwy dni tygodnia w kolejności

-słucha uważnie i przelicza dźwięki

-opowie o rozwoju motyla

-powtarza rymowankę

-odpowiada na pytania związane z treścią wiersza

-gra na instrumentach

-precyzyjnie składa koła z papieru tworząc biedronkę

-rysuje drogę pszczoły do ula

-wie jakie korzyści mamy z łąki

-śpiewa i bawi się przy piosence

-posługuje się umiarkowanym głosem

-śpiewa i bawi się przy muzyce

-wypowiada się nt. zawodów i czynności wykonywanych przez ludzi

-zna atrybuty pracy kucharza

-łączy takie same przedmioty

-nazywa maszyny potrzebne rolnikowi i narzędzia ogrodnika

-tworzy logiczne wypowiedzi

-dzieli słowa na sylaby

-tworzy logiczne zdania

-określa położenie przedmiotów

-segreguje wg określonej cechy

-jest spostrzegawcze, zwinne, ma dobrą orientację przestrzenną

-interesuje się otoczeniem

-współdziała w zabawie

-konstruuje z klocków różne budowle

-odgaduje zagadki słowne

- łączy obrazek z cieniem

-wypowiada się nt. swojego wymarzonego zawodu

-wypowiada się nt. zawodu fryzjera

-z uwagą słucha wiersza i wypowiedzi innych

-wypowiada się nt. swojej przyszłości

-wykonuje wskazane ruchy

-nazywa postaci w albumie

-wymieni formy spędzania wolnego czasu w domu

-rysuje kredkami ołówkowymi

-bawi się ze wszystkimi dziećmi

-projektuje rysunek dla mamy

-wymieni formy spędzania wolnego czasu z rodzicami

-określa czy piosenka jest wolna czy szybka

-odgaduje odgłosy z kuchni

-wykonuje określone ruchy wg ustalonego kodu

-rozwiązuje zadania z dodawania i odejmowania

-współdziała z innymi w czasie zabawy

-słucha uważnie muzyki

-rytmicznie uderza w dłonie

- -rysuje portret swojego taty

-prawidłowo posługuje się kredkami

-aktywnie uczestniczy w zabawie w kole

- dorysowuje drugą część rysunku

© 2023 przedszkoleparafialne188.pl