Przedszkole Parafii Miłosierdzia Bożego w Krakowie

Zamierzenia

Czego uczymy się we wrześniu w grupie ,,Biedronek”?

Tydzień 1: Jestem w przedszkolu
Tydzień 2:
Jestem grzecznym przedszkolakiem
Tydzień 3:
Droga do przedszkola
Tydzień 4:
Jesień w parku
Tydzień 5:
Jesień w sadzie

Umiejętności dziecka:

 • -bawi się zgodnie z innymi dziećmi
 • -jest aktywne w czasie ćwiczeń
 • -zna bohaterów naszych podręczników
 • -zna zasady zachowania
 • -rysuje portret Treflinki
 • -pamięta o zasadach  bezpieczeństwa
 • -słucha poleceń nauczyciela
 • -rysuje siebie i podpisuje swoim imieniem 
 • -posługuje się w zabawie umiarkowanym głosem
 • -jest sprawne manualnie
 • -tańczy i śpiewa razem z innymi
 • - rysuje własny nastrój
 • -sprząta zabawki po zabawie
 • -układa z mozaiki postać ludzką
 • -nazywa drzewa i krzewy napotkane w czasie spaceru
 • -dzieli słowa na sylaby
 • -przelicza prawidłowo w zakresie dostępnym dzieciom
 • -prawidłowa powtarza dźwięki artykulacyjne
 • -mówi umiarkowanym głosem
 • -aktywnie ćwiczy
 • -rozpoznaje i nazywa znaki drogowe
 • -klasyfikuje je wg określonej cechy
 • -rysuje znaki wg szablonu

Cele społeczne i religijne:

 • - potrafi modlitwę ,,Aniele Boży…”
 • - prawidłowo kreśli znak krzyża;
 • -uczestniczy we mszy świętej na początek roku szkolnego;
© 2022 przedszkoleparafialne188.pl