Przedszkole Parafii Miłosierdzia Bożego w Krakowie

Zamierzenia

Czego uczymy się w styczniu w grupie ,,Biedronek”?

Tydzień 19:Każdy lubi karnawał
Tydzień 20:
Zwierzęta zimą
Tydzień 21:
Kocham Babcię i Dziadka
Tydzień 22:Zabawy na śniegu

Umiejętności dziecka:

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-prawidłowo powtarza zgłoski i głoski

-wyjaśni pojęcie „karnawał”

-buduje logiczne i wielozdaniowe wypowiedzi

-odgaduje nazwy postaci z bajek

-precyzyjnie posługuje się nożyczkami

- reaguje na polecenia

-powtarza zdania z rymowanki

-odgaduje i koloruje

-słucha uważnie

-przelicza i dorysowuje właściwą ilość elementów

-uważnie słucha wiersza

-wypowiada się na forum grupy

-ilustruje ruchem charakter muzyki

-rozpoznaje rymy

-prawidłowo przelicza w danym zakresie

-układa, rozpoznaje i kontynuuje określone rytmy

-dzieli się zabawkami

-tworzy pary

-słucha i ilustruje treść wiersza sylwetami

-odtwarza określony wzór

-liczy w słowach sylaby                     

-dzieli słowa na sylaby

-odpowiada na pytania

-czeka na swoją kolej podczas wypowiadania się

-mówi o oznakach zimy

-wymieni dni tygodnia

-pomaga ptakom w zimie

-nazywa ptaki

-odgaduje zagadki słuchowe

-rozpoznaje i nazywa zwierzęta

-rysuje członów rodziny

-śpiewa piosenkę

-zna zainteresowania dziadków

-projektuje obrazek zimowy

-bawi się przy piosence „Pingwin”

-zna i wymienia właściwości śniegu

-wypowiada się nt. zabaw zimowych

-wymieni kilka dyscyplin sportowych

-układa bałwanka wg wzoru

© 2023 przedszkoleparafialne188.pl