Przedszkole Parafii Miłosierdzia Bożego w Krakowie

Zamierzenia

KWIECIEŃ – CZEGO UCZYMY SIĘ W GR. „WIEWIÓRKI”

Temat tygodnia: „CZTERY ŻYWIOŁY”

Temat tygodnia: „GDZIE JESTEŚ WIOSNO?”

Temat tygodnia: „KOLORY WIOSNY”

Temat tygodnia: „DBAMY O ZDROWIE”

-wzbogacenie wiedzy n/t sił natury

-zaznajomienie z wyglądem litery „W, w”

-skupianie uwagi na słowie mówionym, aktywny udział w rozmowie n/t utworu

-wzmacnianie mięśni posturalnych i mięśni stóp

-dostrzeganie siły żywiołu, jakim jest wiatr - korzyści i zagrożeń

-nabywanie umiejętności planowania i kierowania swoimi działaniami

-rozwijanie inwencji twórczej,

-rozwijanie wrażliwości na barwy i kształty

-używanie i stopniowanie określeń, dotyczących ich ciężaru: ciężki, lekki, cięższy lżejszy, taki sam

-skupianie uwagi na tym, co istotne; uważne spostrzeganie

-dbałość o precyzję i dokładność wykonywanych działań

-utrwalanie sposobu gry na instrumentach perkusyjnych

rozwijanie dużej motoryki

-rozwijanie poczucia rytmu

-zwrócenie uwagi na cechy przedwiosennej pogody

-rozwijanie umiejętności posługiwania się przyborem

-skupienie się na wykonywanej czynności

-różnicowanie cech charakterystycznych zimy i wiosny

-zacieśnianie więzi koleżeńskich

odkrywanie, iż zabawy matematyczna mogą być źródłem satysfakcji i  przyjemności

-rozwijanie percepcji słuchowej

-rozwijanie pamięci muzycznej

-rozwój skoczności i siły kończyn dolnych

-wyrabianie orientacji w otoczeniu

-rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej

-dbałość o staranne wykonanie pracy

-rozwijanie zainteresowań czytelniczych

-przygotowanie do definiowania

-rozumienie pojęć: wyższy – niższy

-rozwijanie umiejętności dekodowania informacji

zaznajomienie dzieci z nową formą teatralną – teatrem rąk

-wyrabianie dokładności i precyzji ruchów

-przyjmowanie prawidłowej postawy podczas rzucania

-wywołanie refleksji nad poprawnością zwrotów i sformułowań

-doświadczanie języka jako materii, którą można przekształcać, organizować wg własnych pomysłów i wrażliwości

-doskonalenie techniki rysunkowej

czynny udział w tworzeniu symboli

-utrwalenie znajomości pojęć: nad, pod, między, na, w, obok

-wzrost koordynacji słuchowo – ruchowej

-różnicowanie pojęć: zdrowe – niezdrowe

-rozwijanie mięśni obręczy barkowej i tułowia

-wzbogacanie czynnego słownika o wyrazy związane ze zdrowiem

-rozwijanie postawy prozdrowotnej

- sprytny chwyt małej obręczy jedną ręką, oburącz, przekładanie z ręki do ręki

- przyjmowanie prawidłowej postawy podczas rzucania

poznanie specyfiki pracy higienistki stomatologicznej

-kulturalne zachowanie wobec gościa odwiedzającego przedszkole

-uświadomienie sobie własnego nastroju

-rozwijanie ekspresji twórczej

-rozwijanie krytycznego myślenia

-rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10

-rozumienie pojęcia symbolu graficznego

-reagowanie na zmiany w wysokości, barwie, dynamice dźwięków

© 2024 przedszkoleparafialne188.pl