Przedszkole Parafii Miłosierdzia Bożego w Krakowie

Zamierzenia

Czego uczymy się we wrześniu w grupie Biedronek?

Tydzień 1: Jestem w przedszkolu
Tydzień 2:
Jestem grzecznym przedszkolakiem
Tydzień 3:
Droga do przedszkola
Tydzień 4:
Jesień w parku
Tydzień 5:
Jesień w sadzie

 

Umiejętności dziecka:
-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-potrafi się przedstawić

-zna zasady zachowania

-pamięta o zasadach  bezpieczeństwa

-słucha poleceń nauczyciela

-tańczy i śpiewa razem z innymi

-rozpoznaje, nazywa i przedstawia różne emocje

-sprząta zabawki po zabawie

-powtarza fragmenty piosenki

-śpiewa nowo poznaną piosnkę

-rysuje kredkami na określony temat

-przestrzega zasad kodeksu

-słucha uważnie opowiadania

-odpowiada na pytania

-nazywa poszczególne figury geometryczne

-zna zasady bezpiecznego poruszania się po ulicach

-stosuje zasady bezpiecznego przechodzenia przez ulice

-rozpoznaje i nazywa znaki drogowe

-rozpoznaje odgłosy pojazdów

-rysuje znaki wg szablonu

-samodzielnie wykonuje znak drogowy

-precyzyjnie rysuje koła i kwadraty

-zna numery alarmowe na policję, straż pożarną i pogotowie

-tworzy przeciwieństwa do podanych słów

-zna i wymieni cechy charakterystyczne dla jesieni

-maluje farbami na określony temat

-wymieni nazwy dni tygodnia wg kolejności

-określi jaki jest dzisiaj dzień tygodnia

-odgaduje nazwy jesiennych darów

-prawidłowo przelicza i maszeruje

-prawidłowo wykonuje zadania ruchowe

-precyzyjnie kalkuje wzory

- tworzy melodię do słów wiersza

-rytmizuje tekst

-prawidłowo przelicza elementy zbiorów

-zauważa zmiany w przyrodzie jesienią

-rozpoznaje i nazywa owoce

-określa pierwszą głoskę w słowach

-odgaduje zagadki o owocach

© 2023 przedszkoleparafialne188.pl