Przedszkole Parafii Miłosierdzia Bożego w Krakowie

Zamierzenia

Czego uczymy się w grudniu w grupie „Wiewiórek”?

Tydzień 14: Prąd elektryczny
Tydzień 15: Święta tuż, tuż
Tydzień 16: Święta tuż, tuż

Umiejętności dziecka:


-precyzyjnie pisze znaki litero podobne od lewej do prawej strony

-dzieli wyrazy na głoski

-czyta sylaby i proste wyrazy

-zna nazwy urządzeń elektrycznych

-wyróżnia głoski w wygłosie

-zna wygląd cyfry 6

-tworzy zbiory 6-elementowe

-zna pojęcia: tyle samo, po równo

-rozpoznaje prostokąt

-zna niektóre cechy zimy

-potrafi złożyć papier i wyciąć  z niego gwiazdkę

- zna litery u,U,ó,Ó

-orientuje się w przestrzeni

-wymieni w kolejności dni tygodnia i miesięcy

-dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów

-zna cechy pory roku zimy

-potrafi ułożyć schemat wyrazu

-wie co zwiera kalendarz

-zna znak graficzny litery „u,U”

- zna tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia

-ogrywa scenki jasełek

-zapamiętuje i powtarza kolejne elementy ruchowe

-pisze cyfry po śladzie

-recytuje z pamięci fragmenty jasełek

-samodzielnie wykonuje ozdobę na choinkę

-wykonuje elementy dekoracji

-śpiewa znane kolędy  i pastorałki

-zna zwyczaje noworoczne

-wie co to jest „Sylwester”

- prowadzi rozmowę - dialog z kolegą

© 2022 przedszkoleparafialne188.pl