Przedszkole Parafii Miłosierdzia Bożego w Krakowie

Zamierzenia

Czego uczymy się w gr. „Wiewiórki” – luty

Temat tygodnia: „NASZE ZMYSŁY”

Temat tygodnia: „DZIECI LUBIĄ ZIMĘ” -FERIE ZIMOWE

Temat tygodnia: „W ŚWIECIE SZTUKI”

 

- pozna narządy zmysłów,                                                                                                                                           

- pozna narządy zmysłów,

- wytropi skarby ukryte w Sali

- zaznajomi się z pojęciami „zmysły”, „narządy zmysłów”

- rozwinie twórczą ekspresję ruchową podczas zajęć prowadzonych metodą R. Labana

- rozwinie orientację na kartce papieru - weźmie udział w zabawie ze współzawodnictwem indywidualnym

- zagra w kręgle - współdziała w zabawie z innymi

- spróbuje samodzielnie odpowiedzieć na pytania: Co to jest cisza? Co to jest hałas? Które dźwięki są przyjemne, a które nieprzyjemne? Czy można zobaczyć dźwięk?

- wykona nietypowy instrument

- rozwiąże zagadki rysunkowe

- podejmie próby łapania baniek mydlanych

- bawi się zgodnie z innymi

- rozpozna odgłosy instrumentów

- opowie historyjkę obrazkową

- dowie się, że hałas szkodzi zdrowiu

- szanuje zabawki

- oceni, które zapachy są przyjemne, a które nieprzyjemne

- rozpozna produkty spożywcze bez kontroli wzroku

- stworzy „Pachnący obrazek”

- uświadomi sobie rolę zmysłów

- wykona polecenia ruchowe

- rozróżni i nazwie zapachy

- utrwali pląs ze śpiewem „Tańczymy labada”

-  zaznajomi się z treścią utworu „Bal pani Zimy”

- weźmie udział w szeregu zabaw i ćwiczeń ruchowych

- dowie się w jaki sposób mróz maluje kwiaty na szybac

- narysuje wzory na „zamrożonym okienku”

- pozna zasady gry w kalambury

- weźmie udział w zabawie logorytmicznej

- weźmie udział w wyścigach rzędów

- wzbogaci wiedzę na temat zabaw i sportów zimowych

- pozna nową technikę plastyczną

- przedstawi ruchem zabawy na śniegu i lodzie

- wymyśli dziwne i zwariowane sporty zimowe

- zaprojektuje szklaną kulę śnieżną

- wymyśli zadanie ruchowe dla całej grupy

- porówna wygląd szalików, posegreguje je wg różnego kryterium

- namaluje obrazek do muzyki klasycznej

- ustali które ubrania nosimy latem, a które zimą

- weźmie udział w doświadczeniu z wodą

- utrwali wiadomości na temat cech charakterystycznych zimy

- szanuje zabawki

- dowie się, czym jest portret, martwa natura, pejzaż

- wykorzysta pierwszą literę swojego imienia w pracy plastycznej

- wykryje nonsensy w obrazach

- jest kreatywne podczas zabawy

- zaczynające się określoną głoską

- ułoży różne kształty ze sznurka

- pozna wiersz „Orkiestra” D. Kossakowskiej

- narysuje swoją wizję obrazu znanego artysty

- stworzy alternatywną wersję znanej bajki o Czerwonym Kapturku

- weźmie udział w doświadczeniu mieszania kolorów farb

- bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

- w karcie pracy dopasuje artystę do dziedziny sztuki

- wykaże inicjatywę podczas twórczych zabaw ruchowych wg R. Labana

- weźmie udział w tworzeniu zespołowej pracy plastycznej

- wysłucha krótkiego wiersza, narysuje jego bohaterów

- zagra na grzechotce wg wzoru

- odnajdzie w sali zgubiony kluczyk

- wykona masażyk na plecach kolegi

- weźmie udział w eksperymentach z paskami papieru

- zagra na nietypowych instrumentach

- narysuje po śladzie struny harfy

- zaznajomi się z podziałem instrumentów na strunowe, dęte, perkusyjne

© 2024 przedszkoleparafialne188.pl