Przedszkole Parafii Miłosierdzia Bożego w Krakowie

Zamierzenia

Czerwiec

 

Czego uczymy się w czerwcu w grupie Wiewiórek?

Tydzień 37: Dzieci świata

Tydzień 38: W zoo

Tydzień 39: Jedziemy na wakacje

Tydzień 40: Witamy lato

 

Umiejętności dziecka:

 • Czyta teksty, chętnie uczestniczy w zabawach słowno-literowych (zagadki, krzyżówki, rymy)
 • Buduje spójne i logiczne wypowiedzi, formułuje sądy i opinie
 • Podejmuje aktywność poznawczą, jest zainteresowane szukaniem informacji na dany temat
 • Dzieli wyrazy na sylaby i głoski
 • Rozpoznaje głoski i litery: O, A, M, T, E, L, I, D, U, P, B, Y, W, Ł, Z, K, S, N, C, J , R, G, F, H
 • Jest zainteresowane pisaniem, pisze po śladzie wyrazy
 • Rozpoznaje cyfrę: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 i liczbę dwucyfrową 10
 • Przelicza elementy, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi
 • Dodaje i odejmuje, posługuje się znakami matematycznymi
 • Rozróżnia nominały monet i banknotów
 • Wymienia nazwy pór roku, miesięcy, dni tygodnia
 • Śpiewa piosenki, uczestniczy w zabawach muzycznych
 • Rozróżnia zmiany w muzyce (dynamika, tempo, wysokość dźwięku)
 • Usprawnia aparat artykulacyjny, eksperymentuje głosem
 • Wypowiada się za pomocą różnych technik plastycznych
 • Rozróżnia emocje i radzi sobie z ich przeżywaniem, panuje nad emocjami
 • Uważnie słucha poleceń i postępuje wg instrukcji słownych czy obrazkowych
 • Wie, że dzieci mają swoje prawa, potrafi je wymienić
 • Nazywa wartości, które są ważne w relacjach między dziećmi i dorosłymi
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych
 • Koduje i dekoduje informacje
 • Jest zainteresowane eksperymentami przyrodniczymi
 • Czyta i rozumie elementy mapy
 • Wymienia nazwy zwierząt egzotycznych, wie, czym są ogrody zoologiczne
 • Interesuje się przyrodą w różnych regionach świata
 • Przejawia życzliwość wobec zwierząt, troszczy się o ich los
 • Charakteryzuje nadchodzącą porę roku – lato
 • Wie na czym polega praca ratownika, zna numery telefonów alarmowych
 • Wie, co to są wakacje i gdzie można je spędzać
 • Potrafi wymieniać zasady bezpieczeństwa podczas wakacji
© 2022 przedszkoleparafialne188.pl