Przedszkole Parafii Miłosierdzia Bożego w Krakowie

Zamierzenia

Czego uczymy się w gr. „Wiewiórki” CZERWIEC

Temat tygodnia: „NIESPODZIANKI DLA DZIECI”

Temat tygodnia: „ZWIERZĘTA EGZOTYCZNE”

Temat tygodnia: „CO TO JEST EKOLOGIA”

Temat tygodnia: „DOKĄD NA WAKACJE”

- zatańczy z pudełkiem na głowie

- dowie się, czym jest „pudełko na złości i smutki”

- przyjmie punkt widzenia krasnoludka, króla lub Kubusia Puchatka

- weźmie udział w szeregu zabaw i ćwiczeń ruchowych

- użyje w zabawie kostki z Emotkami

- narysuje Emotki do odczytanych zdań lub zdjęć

 - jest kreatywne podczas zabawy

- rozwiąże zagadki rysunkowe

- zaznaczy tyle elementów zbioru, ile ma lat

- podzieli się na forum grupy przemyśleniami n/t swoich pragnień

- wykona oryginalne nakrycie głowy

- rozegra mecz piłki nożnej

- rozpozna w ciągu słyszanych sylab konkretną sylabę wskazaną przez nauczyciela

- nawinie cukierek na sznurku na patyczek

- użyje w zabawie latarki

- baw- wzbogaci wiedzę, n/t dzieci z różnych stron świata

- utrwali regułę „jeden do jednego”

- wykona polecenia ruchowe wg instrukcji nauczyciela

- bawi się zgodnie z innymi

i sie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

zwierzętach

- zapamięta i wykona ćwiczenia ruchowe oparte na naśladowaniu zwierząt

- porówna wielkość małpek

- wzbogaci wiedzę n/t zwierząt egzotycznych

- weźmie udział w szeregu zabaw i ćwiczeń ruchowych

- rozpozna zwierzęta po umaszczeniu

- weźmie udział w zabawie dramowej

 - realizuje własne pomysły podczas zabawy

- rozszerzy zasób słownictwa o nazwy zwierząt

- weźmie udział w zabawie usprawniającej narządy mowy

- ułoży węża z patyczków,

- rozwiąże zagadki słowne n/t zwierząt

- wytnie papierowego węża, ozdobi go wzorami

- uchwyci podobieństwa i różnice znaków graficznych i literopodobnych

- utworzy niezwykłą klasyfikację zwierząt

- bawi sie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

- utrwali nazwy zwierząt egzotycznych

- powtórzy sekwencje wyrazowe

- podejmie próby graficznego odwzorowywania wysłuchanego rytmu

- rozróżni tempo ćwierćnutowe i ósemkowe

- wykona rzuty do celu

- oceni prawdziwość zdań na temat zwierząt egzotycznych

-szanuje zabawki- utrwali znajomość liczebników porządkowych

- pozna sposoby ochrony środowiska

- weźmie udział w szeregu zabaw i ćwiczeń ruchowych

- uchwyci podobieństwa cech ludzi i zwierząt

- rozwinie słownictwo przez nazywanie przeciwstawnych cech

- realizuje własne pomysły podczas zabawy

- wykona zadania w ramach zdobywania sprawności Ekoludka

- wykona pracę plastyczną metodą Edukacji Przez Ruch

- zaobserwuje sposób poruszania się mrówek

- wyciągnie wnioski z przeprowadzonych doświadczeń n/t powstawania smogu

- narysuje, jak wyobraża sobie smog

- ułoży zdania z podanymi wyrazami

- dostosuje ruch do tempa muzyki

- opowie historyjkę obrazkową

- weźmie udział w szeregu zabaw i ćwiczeń ruchowych

- wyróżni głoski w nagłosie wyrazów

- sprawdzi swoją wiedzę z różnych dziedzin

- ułoży zagadki na dowolny temat

- przedstawi w formie graficznej marzenia wymyślonej postaci

- realizuje własne pomysły podczas zabawy

- pozna wyliczanki

- ustali związki między przedmiotami

- rozwinie umiejętność przeliczania, klasyfikowania, porządkowania elementów zbioru

- pozna kroki tańca cha-cha,

- wykona laurkę na Dzień Ojca

- opisze ustnie swojego kolegę/koleżankę

- narysuje znaki literopodobne tworzące rytmy

- szanuje zabawki

© 2024 przedszkoleparafialne188.pl