Przedszkole Parafii Miłosierdzia Bożego w Krakowie

Zamierzenia

Czego uczymy się w styczniu w grupie „Pszczółek”?

Tydzień 18: Zwierzęta zimą
Tydzień 19: Bal karnawałowy
Tydzień 20: Święto babci i dziadka
Tydzień 21: Bezpieczne zabawy na śniegu

Umiejętności dziecka:
-bawi się zgodnie z innymi

-sprząta po skończonej zabawie

-wskazuje kierunek zbliżania się kolegi

-słucha wiersza z uwagą

-zna i wymieni nazwy ptaków zimujących u nas

-wie jak należy im pomagać

-przygotowuje pokarm dla ptaków

-precyzyjne wykonuje ćwiczenia

-rozpoznaje ptaki w ogrodzie

-aktywnie uczestniczy w zabawie

-kończy wypowiedź

-bawi się razem z innymi dziećmi

-jest twórcze w zabawie

-dzieli wyrazy na sylaby

-słucha z uwaga opowiadania

-próbuje dokończyć opowiadanie

-jest sprawne ruchowo

-bezpiecznie bawi się w ogrodzie

-dba o swoje zęby

-przestrzega reguł i zasad gier i zabaw

- szanuje wytwory prac innych

-bawi się zgodnie w zespołach

-kulturalnie odnosi się do siebie

-konstruuje  z klocków na określony temat

-ma poczucie rytmu

-tworzy melodię do treści piosenki

-dokarmia ptaki

-improwizuje ruchem do melodii

-układa obrazek z części

- odgaduje zagadki

-realizuje polecenia nauczyciela

-opowiada o sobie

-koloruje wg kodu

-wypowiada się nt. strojów karnawałowych

-sprząta po skończonej zabawie i dba o porządek w sali

-śpiewa piosenkę i bawi się przy niej

-wspólnie z innymi dekoruje salę

-ma orientacje  w przestrzeni

-potrafi wycinać po  linii owalnej

-przelicza liczebnikami głównymi

-właściwie zachowuje się w łazience

-dzieli wyrazy na sylaby

-słucha uważnie wiersza

-układa obrazek z kilku części

-zna pozycje ruchowe do ćwiczeń i wykonuje ćwiczenia

-wymienia nazwy i rodzaj sprzętu sportowego

-słucha uważnie czytanej bajki

-odnajduje kule w otoczeniu

-opowiada treść historyjki obrazkowej

-mówi wiersz z pamięci

-odgaduje zagadki słowne, ruchowe, obrazkowe

© 2023 przedszkoleparafialne188.pl