Przedszkole Parafii Miłosierdzia Bożego w Krakowie

Zamierzenia

 

 Czego uczymy się w styczniu w grupie Pszczółek?

Tydzień 17: Nowy Rok

Tydzień 18: Bale w karnawale

Tydzień 19: Święto babci i dziadka

Tydzień 20: Zimowa olimpiada

 

Umiejętności dziecka:

 • Podejmuje aktywność zabawową
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych – jest coraz bardziej sprawne fizycznie
 • Rozwija koordynację wzrokowo-ruchową
 • Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabawy
 • Doskonali mowę i myślenie
 • Ćwiczy pamięć, recytuje wiersz
 • Doskonali sprawność manualną i grafomotoryczną
 • Wie, jak rozplanować elementy na kartce
 • Prawidłowo posługuje się kredkami, ołówkiem
 • Wie, kiedy rozpoczyna się nowy rok
 • Posługuje się nazwami pór dnia: rano, południe, wieczór
 • Posługuje się nazwami pór roku, dni tygodnia
 • Dostrzega rytmy, kontynuuje je
 • Wymienia członków swojej rodziny
 • Opisuje swoich dziadków
 • Rozwija w sobie szacunek do osób starszych – wzmacnia odczuwanie więzi rodzinnych
 • Słucha piosenek i uczy się ich na pamięć
 • Gra na instrumentach perkusyjnych
 • Tańczy przy muzyce
 • Reaguje na sygnał dźwiękowy
 • Wypowiada się za pomocą różnych technik plastycznych
 • Dekoruje salę na bal karnawałowy
 • Bierze udział w balu karnawałowym
© 2022 przedszkoleparafialne188.pl