Przedszkole Parafii Miłosierdzia Bożego w Krakowie

Kadra

KADRA PEDAGOGICZNA:

 

Dyrektor:
s. mgr Magdalena Białorudzka, nauczyciel mianowany

 

Grupa I:

mgr Elżbieta Banach, nauczyciel dyplomowany
mgr Olga Kasparek, nauczyciel mianowany

 

Pani Mariola Toborek, pomoc wychowawcza

 

Grupa II:

mgr Dorota Gunia, nauczyciel dyplomowany
mgr Barbara Krawczyk, nauczyciel dyplomowany

 

Grupa III:

s. mgr Maria Król, nauczyciel mianowany

mgr Renata Chruściel, nauczyciel dyplomowany

 

PERSONEL OBSŁUGI:
Księgowa:
s. Urszula Sobólska

 

Woźne oddziałowe:
Pani Jolanta Kapała
Pani Barbara Iwaniuk
Pani Karolina Tomova

 

Szefowa kuchni:
Pani Anna Więcek

 

Pomoc:
Pani Helena Zbylut

Konserwator:
Pan Ryszard Piskorz

 

Katecheta:
s. Maria Król

© 2022 przedszkoleparafialne188.pl