Przedszkole Parafii Miłosierdzia Bożego w Krakowie

Wpływ zajęć muzyczno - ruchowych w przedszkolu na rozwój dziecka

    Okres przedszkolny to czas kształtowania się uzdolnień muzycznych i zainteresowań muzyką. To także czas kształtowania się wrażliwości, między innymi muzycznej. Z dźwiękiem dziecko styka się już od najwcześniejszego dzieciństwa: zasypia przy muzyce, ma swoje ulubione piosenki, eksperymentuje z grą na instrumentach (garnki, patyki, itp.). Można z łatwością zauważyć, jak muzyka ekspresyjnie pobudza lub uspokaja małe dzieci. Korzyści wychowawcze, jakie niesie ze sobą oddziaływanie muzyki, są trudne do przecenienia. Słyszenie i słuchanie stymuluje  rozwój intelektualny. Muzyczna wrażliwość wpływa na rozwój uczuć i daje zaspokojenie pewnym potrzebom życia wewnętrznego. Ruch przy muzyce jest źródłem radości, odprężeniem, wyładowaniem energii, daje szansę rozwoju fizycznego, a także jest środkiem terapeutycznym.

Zajęcia muzyczno-rytmiczne, z którymi dzieci spotykają się na swojej przedszkolnej drodze mają pełnić rolę ogólnorozwojowego stymulatora. Do ich zadań należą między innymi:

 • ubogacenie dziecięcego umysłu o podstawowe wiadomości o szeroko rozumianej sztuce,
 • praca nad koordynacją ruchową,
 • umacnianie realnej wiary we własne siły i przekazywanie za pośrednictwem różnych form wyrazu głównych wartości o charakterze ponadczasowym.

Głównym celem zajęć rytmicznych jest ogólno – muzyczny rozwój dziecka oraz rozwijanie zainteresowań muzyką.

Realizacja celów odbywa się poprzez :

 • śpiewanie piosenek,
 • ćwiczenia emisyjne,
 • przedstawianie za pomocą ruchu ilustrowanych muzyką zdarzeń,
 • reagowanie ruchem na zmiany tempa, dynamiki i wysokości dźwięku,
 • taniec,
 • opracowanie układu choreograficznego do muzyki,
 • słuchanie muzyki,
 • wyrażanie muzyki w formie plastycznej,
 • odnajdywanie w dziełach sztuki wartości dobra, prawdy i piękna.

Podstawowymi narzędziami do realizacji celów są:

 1. Ćwiczenia słuchowe i rytmiczne,
 2. Ćwiczenia i zabawy ruchowe,
 3. Poznawanie instrumentów i próby muzykowania,
 4. Śpiewanie piosenek,
 5. Tańce.  

            Zabawy ruchowe spełniają ważną rolę w poszczególnych etapach rozwoju dziecka, kształtując jego sprawność, koordynację ruchów i orientację przestrzenną. Pod koniec okresu przedszkolnego zabawy ruchowe są pomocnym elementem wychowawczym w przygotowaniu dziecka do zmian, jakie je czekają w związku z rozpoczęciem nauki szkolnej. W pierwszych miesiącach pobytu w szkole pomagają dzieciom w przezwyciężaniu trudności związanych z przystosowaniem się do 45-minutowego siedzenia w ławkach i coraz dłuższej koncentracji uwagi na jednym zadaniu.

            Można powiedzieć, że zabawy ruchowe mają też charakter terapeutyczny, gdyż:

 1. w zabawie ruchowej dziecko uwalnia się od napięć jakie wywołują w nim ograniczenia wprowadzane przez otoczenie;
 2. w zabawach tych dziecko pozbywa się lęków;
 3. w zabawach dzieci zaspakajają swoje potrzeby i życzenia, przez co wyładowują wewnętrzne konflikty emocjonalne.

„Ćwiczenia rytmiczne to nie tylko środek pedagogiczny w celu rozwijania sił fizycznych i poczucia muzycznego rytmu, jest to metoda, której działanie rozciąga się i na system nerwowy, na szybkość orientacji, na bystrość obserwacji, jednym słowem na czynniki stwarzające człowieka zdrowego duchem i ciałem.” (E. J. Dalcroze)

Bibliografia:

 • Z. Słobodzian „Zanim dziecko rozpocznie naukę w szkole”;
 • T. Krzyżowska „Zabawy z piosenką”;
 • praca autorska
© 2024 przedszkoleparafialne188.pl