Przedszkole Parafii Miłosierdzia Bożego w Krakowie

Duch Święty w życiu Kościoła

   Obecny rok duszpasterski „W mocy Bożego Ducha” jest poświęcony Osobie Ducha Świętego. Najpierw warto zauważyć co mówi nam Katechizm Kościoła Katolickiego o Duchu Świętym? „Duch Święty jest imieniem własnym Tego, którego wielbimy i któremu oddajemy chwałę wraz z Ojcem i Synem. Kościół otrzymał Go od Pana i wyznaje Go w czasie chrztu swoich nowych dzieci”. Symbolami Ducha Świętego są; Woda, Namaszczenie, Ogień, Obłok i Światło, Pieczęć, Ręka, Palec, Gołębica.

   W życiu Kościoła Duch Święty jest przyzywany podczas przyjmowania Sakramentów. Już w pierwszych chwilach życia dziecka Duch Święty wprowadza je do nowego życia Bożego gdy rodzina chrześcijańska prosi w kościele o chrzest dla swojego dziecka. Sam Jezus posyłając uczniów mówił Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego (Mt 28,19). Natomiast Święty Paweł w Pierwszym liście do Koryntian pisze, że Wszyscy w jednym Duchu zostaliśmy ochrzczeni aby stanowić jedno Ciało.

   W Dziejach Apostolskich czytamy Ukazały się im też języki jakby ognia, które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętymi zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić (Dz. 2,3).

   W Sakramencie Bierzmowania przychodzi do nas w swoich Darach; Mądrości, Rozumu, Rady, Męstwa, Umiejętności, Bojaźni Bożej, Pobożności. Wzywamy Jego obecności również w Sakramencie Małżeństwa, Kapłaństwa. W Sakramencie Pokuty prosimy o Jego natchnienia dla siebie i spowiednika. Są parafie gdzie podczas Eucharystii przed liturgią słowa wzywa się światła Ducha Świętego. Wzywamy Jego pomocy w rozeznaniu drogi powołania. Mając życie od Ducha, do Ducha też się stosujmy (Ga5, 25), aby wszyscy z którymi się spotykamy widzieli w nas Jego owoce; miłość, radość pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie.

Duchu Święty, natchnij mnie,
Miłości Boża, pochłoń mnie,
na właściwą drogę zaprowadź mnie.
Od wszelkiego złego,
od wszelkiego złudzenia,
 od wszelkiego niebezpieczeństwa zachowaj mnie.
 Amen.

© 2024 przedszkoleparafialne188.pl