Przedszkole Parafii Miłosierdzia Bożego w Krakowie

ARTETERAPIA czyli terapia przez sztukę

Każdy człowiek odczuwa potrzebę tworzenia wyrażając w ten sposób swoje emocje. Wychowanie przez sztukę pozwala dziecku poznawać świat wszystkimi zmysłami; dotykiem, słuchem, wzrokiem, węchem. Dziecko w wieku przedszkolnym wykazuje naturalną potrzebę ekspresji twórczej. Mały artysta przeżywa radość podczas zajęć twórczych, które przyczyniają się do rozwoju jego osobowości.

Arteterapia pełni wiele funkcji;

  • Edukacyjną- dostarczającą dziecku nowe wiadomości przydatne w interpretacji celu i sensu życia,
  • Rekreacyjną – stwarzającą warunki do odpoczynku i regeneracji sił,
  • Komunikacyjną – ułatwiająca w sposób pozawerbalny rozwiązywać konflikty wewnętrzne,
  • Stymulacyjną – pobudzającą pozytywne emocje,
  • Korekcyjną – umożliwiającą modyfikowanie mechanizmów szkodliwych na wartościowe.

Podstawą zajęć przez sztukę jest nawiązanie kontaktu z dzieckiem, stwarzanie akceptującej i bezpiecznej atmosfery. Również rodzice mogą stymulować rozwój swoich dzieci poprzez zabawy z elementami twórczości, wspólną zabawę.

Najczęstszą formą wykorzystywaną w arteterapii jest plastyka - plastykoterapia, która pomaga w odkrywaniu uzdolnień, rozwija zainteresowania i predyspozycje. Na zajęciach wykorzystywane są techniki plastyczne; rysunek, malarstwo, grafika komputerowa, rzeźba, kolaż oraz techniki łączone. W procesie powstawania dziecięcego dzieła nie jest istotny poziom i technika, tylko pasja z jaką jest tworzone. Niezwykle cenną  metodą w pracy z dziećmi jest muzyka – muzykoterapia. Gra na instrumentach umożliwia bezpośredni kontakt z muzyką. Natomiast ruch przy muzyce zaspokaja naturalną u każdego dziecka potrzebę ruchu. Dzięki tej formie aktywności doskonalimy spostrzeganie, wyobraźnię, pamięć, myślenie, koncentrację, orientacje przestrzenną. Śpiew piosenek poprzez  ćwiczenia głosowe do muzyki doskonali aparat mowy. Specyfiką teatru - teatroterapia jest możliwość prawdziwego przeżywania emocji w świecie stworzonej fikcji scenicznej. W wyniku procesu twórczego następuje odreagowanie nagromadzonych emocji. Sfera komunikacji zostaje uaktywniona jak również zwiększa się poziom samoakceptacji. Biblioterapia - terapia przez lekturę, bajki to utwory mające duży wpływ na osobowość dziecka. Poprzez bajki terapeutyczne  mają na celu przezwyciężanie problemów emocjonalnych, uspokojenie i odprężenie oraz wspieranie rozwoju małego odbiorcy. Wspomagają bez lęku spojrzeć na swoje trudności, wskazują sposoby ich przezwyciężania. Bajki pomagają dziecko wyciszyć, pomóc w trudnych sytuacjach emocjonalnych. Dzieci są kreatywne dlatego te zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać.

źródło; FORUM Arteterapia jako forma usprawniania integracji sensorycznej poprzez wykorzystanie metod z zakresu treningu twórczego. J. Fronczak

© 2024 przedszkoleparafialne188.pl