Przedszkole Parafii Miłosierdzia Bożego w Krakowie

Piosenka w edukacji dziecka

Jednym z pierwszych kontaktów dziecka z muzyką w przedszkolu jest piosenka, dla dzieci to jak „mała przyjaciółka” z którą idą w czasie radosnych chwil, wywołująca radość, zadowolenie, zachwyt, jest pocieszeniem w smutku, ukojeniem w czasie tęsknoty za rodzicami. Jest najprostszą  formą bliską dziecku, poprzez którą zaczynamy uwrażliwiać dziecko na muzykę.  Dzięki treści słownej piosenka przeżywana jest przez dziecko emocjonalnie kształtuje jego uczucia i stosunek do świata. Celem edukacji i zabaw z piosenką angażującą słuch, głos i ruch jest rozbudzenie u dziecka zamiłowania do rytmicznego ruchu, zapamiętywanie rytmów, rozwijanie pamięci muzycznej, rozwijanie umiejętności uczenia się melodii. We współczesnej edukacji piosenka jest częścią nie tylko kształcenia muzycznego, ale również edukacji przez sztukę. Podczas zajęć  z dziećmi powinno uwzględnić się nie tylko naukę  śpiewania piosenki lecz zwrócić jeszcze uwagę na:

  • kształcenie emocjonalne i intelektualne,
  • rozwijanie kreatywności,
  • uwzględnienie treści muzycznych w formie działalności zabawowej,
  • wykorzystanie tekstu słownego do własnej ekspresji językowej,
  • plastyczne przedstawianie treści symbolicznych piosenki,
  • kształtowanie praktycznych umiejętności językowych – słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie – w toku pracy z piosenką,
  • poszerzanie wiedzy dziecka z tych obszarów edukacyjnych, z którymi łączy się piosenka
  • opanowanie słówek w różnych językach. 

Piosenka jest często materiałem stanowiącym podstawę kształcenia głosu dziecka oraz jego wyobrażeń muzycznych. By piosenka spełniła oczekiwane, zamierzone cele powinna spełniać także określone warunki; melodia powinna być prosta, rytmiczna zachęcająca do szybkiego włączenia się do wspólnego śpiewania, tematyka piosenki powinna oscylować w najbliższym otoczeniu dziecka, wywołując pozytywne emocje.

 Początkowo śpiew dziecka jest nieprecyzyjny, niepewny, a melodia mało wyrazista. Rozśpiewanie wymaga długiej i wytrwałej edukacji.

Piosenka również pomaga wprowadzać dziecko w życie Kościoła.
Śpiew piosenek jest połączony z przeżywaniem roku liturgicznego. Dziecko śpiewając piosenki o tematyce adwentowej, bożonarodzeniowej, wielkopostnej, maryjnej wdraża się
w praktyki religijne rozwijając w sobie wartości chrześcijańskie.

Okres rozwoju dziecięcego do szóstego roku życia jest decydujący w dalszym życiu i edukacji dziecka. Wspólne śpiewanie piosenek, zabawy, gra na instrumentach,  tańce rozwijają w dziecku poczucie kolektywizmu, zwiększają karność i poczucie odpowiedzialności, dziecko bardziej się uspołecznia.

Nauczyciel przedszkola jest tym który wprowadza dziecko w świat muzyki. Dzięki niej będzie ono rozwijało swoją wrażliwość, okazywało swoje emocje jakie się w nim zrodzą w czasie śpiewu, czy też  słuchania piosenki. Wykorzystując zabawę w muzyka, malarza, poetę, przyczynia się do rozwoju  zdolności muzycznych, plastycznych, literackich i w ten sposób wprowadza dziecko w świat wartości prawdy, dobra, piękna.

s. Maria

© 2024 przedszkoleparafialne188.pl