Przedszkole Parafii Miłosierdzia Bożego w Krakowie

Zamierzenia

Październik

  1. W SADZIE I W OGRODZIE
  2. ZŁOTA JESIEŃ WOKÓŁ NAS
  3. DBAM O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO
  4. WAŻNE WYNALAZKI

- pozna sposób robienia suszu z jabłek

- przeniesie bibułkowe owoce na wskazane miejsce za pomocą słomki

- weźmie udział w wycieczce do sklepu owocowo – warzywnego

- dowie się co to awers i rewers

- zastosuje w rysunku różne wielkości przedmiotów: mały – średni – duży

- wymieni owoce i warzywa, które lubi najbardziej

- zapamięta układ elementów zbioru i wskaże zmiany w tym układzie

- nawiązuje pozytywne relacje w grupie

- pozna wierszyk z masażykiem

- wytropi w sali dary Jesieni

- usprawni liczenie do 6

- pozna wygląd litery „O, o”

- pozna technikę plastyczną wydrapywanki

- rozwinie umiejętność określania kierunków: prawy – lewy

- zapamięta i odwzoruje kolejność obrazków

- zastosuje przymiotniki w zabawie słownej

- szanuje zabawki,- sprząta zabawki po skończonej zabawie

- ułoży zdania do obrazków

- rozwinie szybką reakcję na sygnał słowny

- pozna/utrwali zasady zabaw w „Ciepło – zimno”

- bawi się, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

- wspólnie z innymi dziećmi obejrzy albumy przyrodnicze

- pozna nazwy ptaków odlatujących i przylatujących na zimę,

- pozna utwór „Bajka o dębię”

- zaznajomi się z wyglądem litery „A, a”

- wzbogaci wiedzę przyrodniczą podczas analizy historyjki „Od żołędzia do dębu”

- bawi się zgodnie z innymi- uzyska barwy jesienne na skutek mieszania farb

-celnie rzuca

- ułoży z jesiennych darów pierwszą literę swojego imienia

- spróbuje rozpoznać głosy kolegów/koleżanek

- stworzy ilustrację dźwiękową do opowiadania „Jesienna wycieczka”

- nawiązuje pozytywne relacje w grupie

- przećwiczy zapinanie kurtki i zaciąganie suwaka

- wykona szereg ćwiczeń z chustą animacyjną

- pozna technikę kalkografii

- nazwie części garderoby

- wykona nietypowy instrument – jesienną grzechotkę

- weźmie udział w instrumentacji do wybranej piosenki

- rozegra jesienną grę – ścigankę

- weźmie udział w wycieczce na skrzyżowanie

- przestrzega zasad bezpieczeństwa

- pozna zasady obowiązujące pieszych

- stworzy mapę otoczenia przedszkola

- podzieli wyrazy na sylaby

- narysuje ulubiony pojazd

- rozwinie koordynację wzrokowo – ruchową podczas podawania w kręgu przedmiotów o różnych rozmiarach

- utrwali znajomość adresu domowego

- zaznajomi się z obrazem graficznym liczby 3

- zareaguje na sygnał nauczyciela pobudzeniem lub zahamowaniem ruchu

- utrwali znajomość obrazu graficznego swojego imienia

- pozna numery alarmowe,

- wykona szereg ćwiczeń z nietypowym przyborem – butelką plastikową

- stworzy pojazd przestrzenny z pudełka,

- dowie się, w jaki sposób wezwać karetkę pogotowia,

- podejmie próby odręcznego rysowania figur geometrycznych

- usprawni narządy mowy poprzez naśladowanie odgłosów pojazdów uprzywilejowanych

- pozna kilka znaków drogowych

- weźmie udział w żywej grze planszowej

- pozna wiersz „O tacie i jego warsztacie”

- zaznajomi się z wyglądem litery „T, t”

- wykona szereg ćwiczeń z nietypowym przyborem – plastikową butelką

- weźmie udział w spotkaniu z konserwatorem

- rozwinie inwencję twórczą podczas wymyślania słów podlegających określonym kategoriom

- podejmie próby tworzenia dialogów podczas „rozmowy telefonicznej”

Wiewiórkowa galeria

10.10.2023 - Lekcja w szkole podstawowej nr 98

Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria
Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria     

 

05.10.2023 - Zajęcia w bibliotece

Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria
Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria
Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria  

 

23.05.2023 - maraton Wiewiórek

Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria     


18.05.2023 - taniec dla Jana Pawła II

Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria     


W dniu 09.05.2023r. odwiedził nas w przedszkolu ks. Piotr , który podzielił się z przedszkolakami swoim zainteresowaniem do motoryzacji . Przybliżył dzieciom ciekawostki na temat pojazdów z czasów PRL-u.

Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria       


W trakcie realizacji projektu edukacyjnego „Dziecko w świecie literatury” w miesiącu kwietniu dzieci z grupy III wykonały w parach prace techniczno - plastyczne „Moja ulubiona postać z bajki”.

Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria
Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria        


W miesiącu kwietniu założyliśmy w naszej Sali zielony ogródek w kąciku przyrodniczym. Dzieci posiały owies, zasadziły fasole i cebulę. Obserwowaliśmy wzrost roślin od ziarenka do łodygi.

Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria


marzec - Warsztaty wielkanocne z rodzicami

Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria
Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria      


28 lutego 2023 spotkanie z Panem Policjantem

Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria


24 lutego 2023 - Dzień Dinozaura

Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria  


16 stycznia 2023 - Bal karnawałowy z Wiewiórkami

Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria
Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria


 16 stycznia 2023 - Jasełka

Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria
Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria   


11 stycznia 2023 - Przegląd kolęd i pastorałek

Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria   


W grudniu 2022r. chętne dzieci wykonały wspólnie łańcuch na konkurs. Inspirację do pracy zaczerpnęliśmy z świątecznych pierniczków. Dzieci wykonały z szarego papieru łańcuch wplatając w niego pierniczki z szarego papieru. Łańcuch wyglądał pięknie i smakowicie!

Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria
Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria        


W dniu 8.12.22r. dzieci z najstarszej grupy wybrały się na turniej mikołajkowy do SP 98. Przedszkolaki miały możliwość rozwinąć swoją sprawność ruchową poprzez biegi, wspinaczkę, czołganie się, skoki, rzuty itp. Integrowały się z uczniami szkoły i innymi przedszkolakami. Poznały szkołę, nauczycieli i uczniów.

Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria


 Dzień przedszkolaka - Wiewiórki

Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria
Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria       


 

Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria Czytaj więcej: Wiewiórkowa galeria      


 

Wiersz i piosenka

,,KAROLEK I STOKROTKI”

 

Pewnego razu mały Karolek

Zadał swej mamie trudne pytanie

Czy mi pokażesz, mamusiu droga,

Kogo w swym życiu mam naśladować?

Mama pytania się spodziewała,

Toteż zdziwienia nie okazała

Za rączkę synka poprowadziła tam

Gdzie się sama często modliła.

Karolek ujrzał mała kapliczkę,

W niej Matki Bożej figurkę śliczną,

Wraz z mamą zmówił pacierz pobożnie

I do kapliczki zajrzał ostrożnie.

Poznał odpowiedź na swe pytanie,

a mama takie dodała zdanie

Kto wolę Boga wypełnić chciałby

Niechaj w Maryi wstępuje ślady.

Oto mój synku, najlepsza Matka,

Jej zawierz losy swoje i świata

Karolek pojął, ze w Matce Bożej

Najdoskonalszy otrzymał wzorzec.

Więc postanowił, chociaż był mały,

że to jej właśnie odda się cały.

Wtem zauważył z miną radosną,

ze wokół śliczne stokrotki rosną,

co mają oczko żółte jak słońce

wśród białych płatków w niebo patrzące.

I tak się zwrócił Karolek mały

Do Matki Bożej Niepokalanej

Matko najlepsza, jak wszystkie Twoje

Są te stokrotki, tak życie moje.

Niech także Twoją własnością będzie;

Kieruj mną, proszę zawsze i wszędzie.

Karolek nie mógł przypuszczać wtedy

Że Matka Boża jemu powierzy

Flagę, co barwy ma żółto-białe

Niczym stokrotki jej ukochane.

 

W ciszy niepokalanej
sł. i muz. A. Szafraniec

Dolina w nawie Beskidów

Przytulne wioski i miasta

Pod okiem szczytów łagodnych

Ziarno dojrzewa i wzrasta.

Wadowic ciche zaułki

Duchem natchnione czekają

W asyście stróżów poranka

Nad powołaniem czuwają.

Ref.

 W ciszy niepokalanej Boże dojrzały plany

Lolek został papieżem naszym papieżem wybranym.

Wezbrała Polska od wzruszeń

Świat zadziwiony przystaną

Bóg sprawił, że Jego uczeń

Wieczna przyoblekł się chwałą. 

Ref.

 W ciszy niepokalanej Boże dojrzały plany

Lolek został papieżem naszym papieżem wybranym.

© 2023 przedszkoleparafialne188.pl