Przedszkole Parafii Miłosierdzia Bożego w Krakowie

Zamierzenia

Czego uczymy się we wrześniu w grupie „Wiewiórek”?

Tydzień 1: Jestem w przedszkolu
Tydzień 2: Jestem bezpiecznym przedszkolakiem
Tydzień 3: Chcę być zdrowy
Tydzień 4: Jesień w ogrodzie i sadzie

Umiejętności dziecka:

 • -bawi się zgodnie z innymi
 • -samodzielnie rysuje postać człowieka
 • -stosuje zasady bezpieczeństwa
 • -dzieli wyrazy na sylaby
 • -określa pierwszą głoskę
 • -uważnie słucha wiersza
 • -tworzy przyjazna atmosferę
 • -pomaga innym
 • -zachowuje właściwą postawę podczas  słuchania muzyki
 • -reaguje na polecenia
 • -zna zasady bezpiecznej zabawy na placu zabaw
 • -orientuje się co jest zdrowe
 • -rysuje wg wzoru
 • -stosuje zasady właściwego zachowania
 • - potrafi namalować radosną osobę
 • -nie niszczy zabawek
 • -zna kąciki tematyczne
 • -odnajduje wizytówkę z imieniem
 • - uważnie słucha
 • -śpiewa piosenkę „Moje przedszkole”
 • -zna kierunki rozmieszczenia na kartce
 • -rozpoznaje drzewa i krzewy
 • -rozpoznaje po opisie słownym kolegę  z grupy
 • -wypowiada prawidłowo dźwięki
 • -rozpoznaje wizytówkę ze swoim imieniem
 • -bawi się zgodnie z własnymi zainteresowaniami
 • -prawidłowo wypowiada dźwięki
 • -zna i nazywa rodzaje znaków drogowych
 • -wypowiada się nt. przepisów ruchu drogowego 
 • -wypowiada tekst w odpowiednim rytmie
 • -dzieli wyrazy na sylaby
 • -liczy prawidłowo
 • -zna znak graficzny cyfry 1,2
 • -pisze cyfrę 1,2 po śladzie
 • -zna znaki drogowe
 • -rymuje wyrazy
 • -poprawnie wykonuje ćwiczenia rytmiczne
 • -umie pracować w zespole
 • -jest sprawne manualnie
 • -liczy wyrazy w zdaniu
 • -precyzyjnie rysuje po  śladzie
 • -zna numery alarmowe
 • -rozpoznaje pojazdy uprzywilejowane
 • -stosuje przepisy ruchu drogowego
 • -precyzyjnie wycina i przykleja
 • -zna właściwe nawyki żywieniowe
 • -korzysta z zabawek nie wywołujący hałasu
 • -ćwiczy wg polecenia słownego
 • -tworzy dłuższe wypowiedzi
 • -wie co jest zdrowe dla organizmu
 • -odtwarza podane rytmy
 • -reaguje na zmianę rytmu
 • -zna instrumenty perkusyjne
 • -rytmicznie gra na instrumentach
 • -rytmicznie gra
 • -nazywa instrumenty perkusyjne
 • -precyzyjnie koloruje
 • -sprawnie wykonuje ćwiczenia oddechowe
 • -szanuje prawa innych w zabawie
 • -wie co jest zdrowe
 • -zna znak graficzny litery o O
 • -wie co to jest samogłoska
 • -wyróżnia głoski w nagłosie
 • -potrafi wypowiedzieć się nt. zdrowego odżywiania
 • -wypowiada się pełnym zdaniem
 • -tworzy muzykę do treści wiersza
 • -jest odważne w czasie prezentacji
 • -nazywa miejsce położenia
 • -pisze precyzyjnie literę o, O
 • -rozpoznaje i nazywa owoce

Galeria - prace plastyczne

Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne      


 

Wiersz i piosenka

„Moje przedszkole”

1.Jestem znów w przedszkolu,

   szybko mija czas.

   Wspominam z radością

   jezioro i las.

 Ref. Bo w moim przedszkolu

         najlepiej na świecie.

         Drugiego takiego

         nigdzie nie znajdziecie 2 x

2. Tu się mogę bawić

     tu się mogę śmiać.

     Gdy jestem zmęczony

     mogę nawet spać. 2x

„Przedszkolak” Dorota Kossakowska

Jestem sobie przedszkolakiem.

Zmienię kiedyś cały świat.

Jestem dobry i wesoły,

chociaż mam niewiele lat.

Umiem liczyć, znam kolory,

i nazywam też figury.

Umiem rzucać już do celu,

umiem skoczyć też do góry.

© 2022 przedszkoleparafialne188.pl