Przedszkole Parafii Miłosierdzia Bożego w Krakowie

Wiersz i piosenka

Wiersz ,,Przedszkole”

Lubię chodzić do przedszkola

Tak jak inne dzieci.

Tu w przedszkolu jest wesoło

I czas szybko leci.

Z Jankiem puzzle dziś układam,

W piłkę pogram z Hanią

A na spacer ulicami

pójdę z naszą panią.

 

Piosenka ,,Proszę , przepraszam, dziękuję”

Jestem miły i uprzejmy,

chętnie kolegom pomagam.

Kiedy ktoś jest niegrzeczny,

to się z nim nie zgadzam.

 

Ref: Proszę, przepraszam, dziękuję.

Jak dobrze znać dziś te słowa.

Proszę , przepraszam, dziękuję

To nasza moda jest nowa.

 

Umiem przepraszać kolegów

I grzecznie bawię się w Sali.

Wszyscy to potrafimy,

Chociaż jesteśmy mali.

 

Ref: Proszę, przepraszam…

Zamierzenia

Czego uczymy się we wrześniu w grupie ,,Biedronek”?

Tydzień 1: Jestem w przedszkolu
Tydzień 2:
Jestem grzecznym przedszkolakiem
Tydzień 3:
Droga do przedszkola
Tydzień 4:
Jesień w parku
Tydzień 5:
Jesień w sadzie

Umiejętności dziecka:

 • -bawi się zgodnie z innymi dziećmi
 • -jest aktywne w czasie ćwiczeń
 • -zna bohaterów naszych podręczników
 • -zna zasady zachowania
 • -rysuje portret Treflinki
 • -pamięta o zasadach  bezpieczeństwa
 • -słucha poleceń nauczyciela
 • -rysuje siebie i podpisuje swoim imieniem 
 • -posługuje się w zabawie umiarkowanym głosem
 • -jest sprawne manualnie
 • -tańczy i śpiewa razem z innymi
 • - rysuje własny nastrój
 • -sprząta zabawki po zabawie
 • -układa z mozaiki postać ludzką
 • -nazywa drzewa i krzewy napotkane w czasie spaceru
 • -dzieli słowa na sylaby
 • -przelicza prawidłowo w zakresie dostępnym dzieciom
 • -prawidłowa powtarza dźwięki artykulacyjne
 • -mówi umiarkowanym głosem
 • -aktywnie ćwiczy
 • -rozpoznaje i nazywa znaki drogowe
 • -klasyfikuje je wg określonej cechy
 • -rysuje znaki wg szablonu

Cele społeczne i religijne:

 • - potrafi modlitwę ,,Aniele Boży…”
 • - prawidłowo kreśli znak krzyża;
 • -uczestniczy we mszy świętej na początek roku szkolnego;

Galeria - prace plastyczne

Dzień przedszkolaka

Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne
Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne
Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne   


Spacer na skrzyżowanie

Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne


 

 

© 2022 przedszkoleparafialne188.pl