Przedszkole Parafii Miłosierdzia Bożego w Krakowie

Galeria - prace plastyczne

Nasze pierwsze dni w przedszkolu

Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne
Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne
Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne
Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne
Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne
Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne
Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne
Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne
Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne
Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne Czytaj więcej: Galeria - prace plastyczne

Wiersz i piosenka

 PIosenka

Jestem sobie Przedszkolaczek sł. M. Terlikowska, m. L. Miklaszewski

Jestem sobie Przedszkolaczek

Nie grymaszę i nie płaczę,

Na bębenku marsza gram;

Ram, tam, tam, ram, tam, tam.

 

Mamy tu zabawek wiele,

Razem bawić się weselej,

Bo kolegów dobrych mam;

Ram, tam, tam, ram, tam, tam.

 

Mamy klocki, kredki, farby

To są nasze wspólne skarby.

Bardzo dobrze tutaj nam;

Ram, tam, tam, ram, tam, tam.


Wiersz

Koledzy Cz. Janczarski

Tak się nudziłem gdy byłem sam

A teraz kilku kolegów mam.

 

Wspólna zabawa zawsze się uda.

Już teraz nie wiem, co to jest nuda.

 

Dobrze nam razem słońce czy deszcz.

Czy i ty z nami bawić się chcesz?

 

Zamierzenia

Czego uczymy się we wrześniu w grupie czterolatków?

Tydzień 1: Ja i moi koledzy
Tydzień 2: Nasze przedszkole
Tydzień 3: Na ulicy
Tydzień 4: Dary sadu

 • Umiejętności dziecka:
  -zna kąciki zabaw grupowych
 • -rozpoznaje swoje imię na wizytówce
 • -chętnie bierze udział w zabawie ruchowej
 • -odpowiada na pytania
 • -próbuje wypowiadać się pełnym zdaniem
 • -starannie koloruje obrazek
 • -próbuje być samodzielne
 • -zna pomieszczenia i otoczenie przedszkola
 • -chętnie improwizuje ruchowo
 • -rozpoznaje swoją wizytówkę
 • -próbuje odrysować dłoń
 • -bawi się z innymi dziećmi w sali lub w ogrodzie
 • -używa zwrotów grzecznościowych
 • -dokonuje analizy sylabowej
 • -aktywnie uczestniczy w zabawie
 • -aktywnie bierze udział w ćwiczeniach ruchowych
 • -zna i wskazuje odpowiednie części ciała i twarzy
 • -przestrzega zasad bezpiecznej zabawy
 • -chętnie uczestniczy w zabawie ruchowej
 • -stosuje się do zasad zabawy
 • -mówi dzień dobry i do widzenia
 • -stosuje się do poleceń dotyczących orientacji
 • -przelicza w zakresie 4
 • -tworzy zbiory czteroelementowe
 • -ustawia się w pary
 • -zgodnie tańczy w parze
 • - jest spostrzegawcze
 • -sprawnie posługuje się piłką
 • -aktywnie uczestniczy w zabawie
 • - tworzy dialog z kolegą
 • -bawi się zgodnie z innymi
 • -sprząta po skończonej zabawie
 • -odgaduje po dotyku
 • -chętnie uczestniczy w zabawie
 • -wypowiada się pełnym zdaniem
 • -zna zabawę „Mało nas”
 • -jest samodzielne w czasie przebierania się
 • -aktywnie uczestniczy w zabawie
 • -rysuje wzory na piasku
 • -odkłada zabawki na miejsce
 • -układa obrazek wg wzoru
 • -jest aktywne w zabawie
 • -przestrzega kontraktu grupowego
 • -szybko ustawia się w pary
 • -potrafi posługiwać się farbami
 • -zna kolory
 • -zachowuje się bezpiecznie w czasie zabawy
 • -chętnie porusza się przy muzyce
 • -wie kiedy mówimy :proszę, przepraszam, dziękuję
 • -rozróżnia stronę prawą i lewą
 • -słuch poleceń nauczyciela
 • -samodzielnie zakłada kamizelkę odblaskową
 • -mówi wiersz z pamięci
 • -rozróżnia położenie wysoko -nisko
 • -stawia się szybko na zbiórki
 • -zna kolory
 • -rozwiązuje zagadki
 • -wycina wg wzoru
 • -prawidłowo posługuje się nożyczkami
 • -mówi wiersz z pamięci
 • -samodzielnie myje zęby
 • -reaguje na sygnał
 • -zna zasady przechodzenia przez ulicę
 • -konstruuje z klocków
 • -rozróżnia stronę lewą i prawą
 • -mówi wiersz z pamięci
 • -zna kształty figur geometrycznych
 • -dopasowuje kształty figur
 • -rozpoznaje znaki drogowe
 • -rysuje figury na piasku
 • -potrafi rozśmieszyć kolegę
 • -bawi się bezpiecznie w ogrodzie
 • -mówi  umiarkowanym głosem w czasie zabawy
 • -pomaga innym
 • -powtarza cicho lub głośno tekst wiersza
 • -zna numery alarmowe
 • -rozpoznaje pojazdy uprzywilejowane
 • -mówi wiersz pamięci 
 • -wie jak należy zachować się na ulicy
 • -jest precyzyjne w rysowaniu
 • -rozpoznaje emocje
 • -starannie koloruje
 • -podaje prawa rękę w zabawie
 • -potrafi właściwie przyjmować gościa
 • -stosuje zwroty grzecznościowe
 • -zna numery alarmowe
 • - maluje nowa techniką
 • -mówi wiersz z pamięci
 • -ocenia właściwości przedmiotów
 • -stawia się na zbiórki
 • -tworzy dłuższe wypowiedzi
 • -rysuje precyzyjnie po śladzie
 • -bawi się bezpiecznie na placu
 • -zna kolory
 • -chętnie bierze udział w zabawie 
 • -pamięta o pracy domowej
 • -wie dlaczego trzeba jeść owoce
 • -wypowiada się na temat zjawisk przyrodniczych jesienią
 • -chętnie bierze udział w zabawach
 • -precyzyjnie rysuje po śladzie i koloruje 
 • -zna pojęcia: kompot, konfitura, dżem, galaretka, sok
 • -potrafi poprawnie przeliczać
 • -posługuje się pojęciem „tyle samo”
 • -rozpoznaje drzewa owocowe
 • -potrafi poradzić sobie z przegraną
 • -bawi się z innymi w zgodzie i harmonii
 • -wybiera samodzielnie rodzaj zabawy
 • -sprawnie lepi z plasteliny
 • -uważnie słucha piosenki
 • -potrafi określić tempo i głośność
 • -rysuje do słów rymowanki
 • -chętnie bierze udział w zabawie
 • -wie skąd mamy jabłka
 • -formuje owoc z drutu
 • -koloruje wg kodu
 • -kończy swoje zadanie
 • -nazywa przedstawione owoce
 • -pomaga w przygotowaniu sałatki
 • -odgaduje zagadki słowne
 • -prosi o pomoc nauczyciela
 • -chętnie pomaga  w tworzeniu ekspozycji
 • -szybko wiąże koło
 • -wypowiada się nt. jesieni w ogrodzie
 • -rozpoznaje i nazywa warzywa
 • -lepi z piasku różne formy
 • -uczestniczy w zabawie
 • -samodzielnie wykonuje pracę
 • -stosuje się do zasad zabawy 
 • -wypowiada się na forum grupy
 • -chętnie bierze udział w zabawie relaksacyjnej
 • -prawidłowo wykonuje zdania ruchowe
 • -sprawnie przebiera się w strój gimnastyczny
 • -precyzyjnie koloruje warzywa
 • -buduje z klocków na określony temat
 • -przelica liczebnikami porządkowymi
 • -zna kolejność pór roku
 • -klasyfikuje przedmioty
 • -stosuje się do ustalonych reguł
 • -dotyka czegoś gładkiego, pokazuje coś wysokiego
 • -potrafi stemplować
 • -bawi się zgonie  innymi
 • -wymienia różne potrawy z warzyw
 • -wycina elementy obrazka i układa je w całość
 • -rozpoznaje emocje
 •  -określa charakter muzyki „smutna- wesoła”
 • -samodzielnie myje zęby
 • -nazywa warzywa na obrazkach
 • -wycina po wyznaczonej linii
 • -odkłada zabawki na miejsce
 • -zna właściwości warzyw
 • -wymienia warzywa z nazw
 • -jest sprawne manualnie
 • -samodzielnie wykonuje pracę
 • -szanuje wytwory prac innych dzieci
 • -pomaga przy wykonaniu wystawy
 • -rozpoznaje warzywa po smaku, węchu, dotyku
 • -odkłada zabawki na miejsce
 • -ocenia właściwości przedmiotów
 • -stawia się na zbiórki
 • -buduje dłuższe zdania
 • -rysuje precyzyjnie po śladzie
 • -bawi się bezpiecznie na placu
 • -zna kolory
 • -chętnie bierze udział w zabawie 
 • -pamięta o pracy domowej
 • -wie dlaczego trzeba jeść owoce
 • -wypowiada się na temat zjawisk przyrodniczych jesienią
 • -bawi się w zabawie ruchowej
 • -zna pojęcia: kompot, konfitura, dżem, galaretka, sok
 • -potrafi poprawnie przeliczać
 • -posługuje się pojęciem „tyle samo”
 • -rozpoznaje drzewa owocowe
 • -potrafi poradzić sobie z przegraną
 • -bawi się z innymi w zgodzie i harmonii
 • -wybiera samodzielnie rodzaj zabawy
 • -sprawnie lepi z plasteliny
 • -uważnie słucha piosenki
 • -potrafi określić tempo i głośność
 • -rysuje do słów rymowanki
 • -chętnie bierze udział w zabawie
 • -wie skąd mamy jabłka
 • -formuje owoc z drutu
 • -koloruje wg kodu
 • -kończy swoje zadanie
 • -nazywa przedstawione owoce
 • -pomaga w przygotowaniu sałatki
 • -odgaduje zagadki słowne
© 2022 przedszkoleparafialne188.pl